Поштовани, Гласников портал јавних набавки је премештен на адресу http://e-glasnik.rs.