Поштовани, Гласников портал јавних набавки је премештен на адресу https://e-glasnik.rs.